CV directori

Curriculum Vitae

Informatii personale

Nume: Camel Gabriel Gogoncea

Adresa email: gabi.gogoncea@radu-negru.ro

Telefon: +40 (0)722 362 564

Data nasterii: 20.09.1954

 

Experienta profesionala

Perioada si functia:

septembrie 2011-prezent - director Colegiul Tehnic"Radu Negru"

1984-prezent - profesor inginer, grad didactic I

1979-1984 - inginer Santierul Naval Galati

Functia ocupata in prezent: director Colegiul Tehnic "Radu Negru"

Activitati si responsabilitati principale:

 • activitati didactice la catedra si activitati educative in calitate de diriginte
 • manager, membru in consiliul de administratie
 • membru in Comisia de disciplina, Comisia de rezolvare a contestatiilor, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamant
 • metodist, formator, evaluator in Comisia consultativa a ISJ
 • lider de sindicat

 

Educatie si formare

Perioada si calificarea/diploma obtinuta:

 • 2011 - ECDL, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 2011 - Formare specilalisti in evaluare INSAM, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 2011 - Educarea inteligentei emotionale pentru imbunatatirea vietii scolare, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 2011 - Managementul educatiei adultilor, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 2008 - Masterat Managementul Educatiei, Facultatea de Stiinte, Universitatea Dunarea de Jos, Galati
 • 2007 - Management Development Programme for Romanian Managers, Middlesex University Business School, Londra, Marea Britanie
 • 2006 - Romanian manager, Scuola di Direzione Aziendale dell Universita Bocconi, Milano, Italia
 • 2006 - Proiectul de dezvoltare institutionala - instrument functional de organizare a evolutiei unitatii de invatamant, Casa Corpului Didactic - ISJ, Galati
 • 2006 - Consiliere si orientare, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 2006 - Magementul Calitatii in Educatie, Casa Corpului Didactic, Galati
 • 1996 - Grad didactic I, Universitatea Dunarea de Jos, Galati
 • 1992 - Grad didactic II, Universitatea Dunarea de Jos, Galati
 • 1990 - Grad didactic definitiv, Universitatea Timisoara
 • 1974-1979 - Facultatea de mecanica, Utilajul si Tehnologia Sudarii, Universitatea din Galati
 • 1969-1973 - Liceul 6, Galati

Diplome obtinute:

 • 1979 - inginer mecanic, specializarea Utilajul si Tehnologia Sudarii - Universitatea din Galati, Facultatea de mecanica

 

Aptitudini si competente personale

Limba materna: romana

Competente si abilitati sociale: comunicare, mediere, negociere - dobandite in practica profesionala, in calitate de manager si lider de sindicat. In activitatea extraprofesionala - in calitate de consilier in Consiliul Local Galati, membru in Comisia de Invatamant, Cultura si Culte

Competente si abilitati organizatorice: lucrul in echipa, spirit organizatoric - necesar si manifestat in calitate de manager al institutiei scolare, membru al Consiliului Director al Fundatiei "Andreiana Juventus" pentru sprijinirea tinerilor cu abilitati speciale

Competente si abilitati tehnice: Competente de proiectare, tehnologice si metodice. Reprezentari grafice, utilizarea instrumentelor de masura si control, aparate de masura si masini necesare in procesul de instruire tehnica

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: utilizarea suitei Microsoft Office

Competente si aptitudini artistice: simt artistic, chitara

Alte competente si aptitudini: calatorie, fotografie

Permis de conducere: DA

Curriculum Vitae

Pavel Rusu

Informatii personale

Nume: Pavel Rusu

Adresa: Blvd. Dunarea nr. 96, bl. E19, ap. 9, cod 800669, Galati, Romania

Adresa email: pavel.rusu@radu-negru.ro

Telefon: +40 (0)742 177 432

Data nasterii: 21.07.1952

 

Experienta profesionala

Perioada si functia:

septembrie 2010-prezent - director adjunct Grupul Scolar "Radu Negru"

1994-prezent - profesor de chimie

Functia ocupata in prezent: director adjunct Grupul Scolar "Radu Negru"

Activitati si responsabilitati principale:

 • coordonarea procesului instructiv-educativ
 • sed de catedra chimie
 • responsabil pentru comisiile: P.S.I., securitatea si sanatatea muncii, comisia dirigintilor
 • coordonarea activitatii Consiliului reprezentativ al Parintilor
 • coordonarea activitatii educative si extrascolare
 • activitati specifice fisei postului

Numele si adresa angajatorului: Grupul Scolar "Radu Negru", str. Stiintei nr. 119, Galati, Romania

Sectorul de activitate: educatie

1978-1994 - profesor de chimie si fizica

Activitati si responsabilitati principale:

 • sef de catedra chimie si sef de cerc padagogic al profesorilor de chimie Comanesti
 • indrumator practica pedagogica
 • membru in consiliul de coordonare a activitatii profesorilor de chimie Bacau, Valea Trotusului
 • diriginte

Numele si adresa angajatorului: Scoala Generala nr. 5 Comanesti, jud. Bacau

Sectorul de activitate: educatie

1973-1975; 1971-1972 - profesor suplinitor de fizica si chimie

Activitati si responsabilitati principale:

 • diriginte
 • membru in comisii de lucru

Numele si adresa angajatorului: Scoala Generala Glodenii Gandului, com. Tibanesti, jud. Iasi

Sectorul de activitate: educatie

 

Educatie si formare

Perioada si calificarea/diploma obtinuta:

 • 1982 - Licentiat in fizica-chimie, Facultatea de Fizica, Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi
 • 1975-1981 - Facultatea de Fizica, Universitatea "Al. I. Cuza", Iasi, specializarea fizica-chimie
 • 1993 - profesor I, gradul didactic I
 • 1987 - profesor I, gradul didactic II
 • 1982 - definitivat
 • 2008 - Atestat dce formare continua a personalului didactic
 • 2008 - Certificat de absolvire pentru ocupatia de formator
 • 2008 - participant la Conferintele CJAP, tema "Agresivitatea in mediul scolar"
 • 2006 - diploma pentru participarea la seminarul "Experimente cu achizitie computerizata de semnale reale pentru lectiile de Stiintele Naturii"
 • 2006 - stagiu de formare Consiliere si orientare
 • 2005 - diploma pentru implicarea in reforma invatamantului romanesc si in diversificarea activitatilor extracurriculare
 • 2004-2008 - diplome pentru sustinerea de activitati didactie in cadrul Centrului de Excelenta
 • 2004 - curs de initiere AeL
 • 2004 - diploma pentru absolvirea cursului de initiere in utilizarea calculatorului
 • 2003 - Formare continua centrata pe scoala
 • 2002 - Metode si instrumente utilizate in evaluarea curenta a performantelor elevilor
 • 2001 - curs formare de mentori - Bacau

Numele si tipul institutiei de invatamant:

 • Centrul Educatia 2000+
 • S.C. Infoeducatia SRL Iasi
 • C.J.A.P., I.S.J. Galati
 • Grupul Scolar "Radu Negru" Galati, C.C.D. Galati
 • Ministerul Educatiei si Cercetarii
 • C.C.D. Iasi

 

Aptitudini si competente personale

Limba materna: romana

Competente si abilitati sociale: spirit de echipa format in activitatile comisiilor de lucru din cadrul institutiilor de invatamant in care am activat, capacitate de comunicare dobandita in urma activitatilor de indrumare si control ca sef de catedra, sef de cerc pedagogic, memru in Consiliul de coordonare a activitatii profesorilor de chimie, mentor, director adjunct si director de scoala generala

Competente si abilitati organizatorice: leadership dovedit in activitatea de director adjunct de scoala, spirit organizatoric format si dovedit in activitatile premergatoare concursurilor locale, judetene si nationale de chimie, cat si in cadrul activitatii de management scolar

Competente si abilitati tehnice: cunostinte stiintifice si pedagogice foarte bune obtinute in urma cursurilor de specialzare dovedite prin rezultate obtinute cu elevii la examene si concursuri; o buna cunoastere a proceselor de control al calitatii in invatamant; activitate stiintifica

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: utilizarea suitei Microsoft Office

Curriculum Vitae

Mariana Pacuraru

Informatii personale

Nume: Mariana Pacuraru

Adresa: str. Brailei nr. 208, bl. C2, ap. 25, cod 800064, Galati, Romania

Adresa email: mariana.pacuraru@radu-negru.ro

Telefon: +40 (0)236 414494

Data nasterii: 28.12.1951

 

Experienta profesionala

Perioada si functia:

1990-2009 - profesor inginer discipline tehnice in domeniul mecanic Grupul Scolar "Radu Negru"

1987-1990 - profesor inginer discipline tehnice in domeniul mecanic Liceul "Mihail Kogalniceanu"

1975-1987 - inginer proiectant la Santierul Naval Damen Galati

Functia ocupata in prezent: director Grupul Scolar "Radu Negru"

Activitati si responsabilitati principale:

 • sarcini de predare discipline tehnice: Tehnologii in mecanica de motoare, Materii prime si materiale, Solicitari si masurari in domeniu, Planificarea si organizarea productiei
 • coordonare activitate didactica, financiara si administrativa

Numele si adresa angajatorului: Grupul Scolar "Radu Negru", str. Stiintei nr. 119, Galati, Romania

Sectorul de activitate: educatie

 

Educatie si formare

Perioada si calificarea/diploma obtinuta:

 • 2008 - curs manager de proiect; curs de formator
 • 2003-2005 - cursuri in programul PHARE TVET: planul de actiune al scolii, planul de parteneriat, planificarea educatiei la cerere, asigurarea calitatii, retele de colaborare
 • 1999-2000 - Curs de management si finantare
 • 1997 - Obtinerea gradului didactic I in invatamant
 • 1994 - Obtinerea gradului didactic II in invatamant
 • 1990 - Obtinerea definitivatului in invatamant
 • 1970-1975 - inginer Masini termice

Disciplinele principale studiate/ competente profesionale dobandite:

 • planificarea, organizarea si coordonarea proiectelor
 • lucrul cu adultii
 • analiza si planificarea activitatilor prin care se pot realizaparteneriate durabile si functionale cu intreprinderile
 • analiza mediului intern si extern al organizatiei scolare in vederea elaborarii planurilor de actiune al scolii
 • analiza implicatiilor dezvoltarii economiei de piata asupra nevoilor de formare a adultilor si capacitatii scolilor de a raspunde acestor nevoi
 • constructia cazanelor, turbinelor si motoarelor, Mecanica, Rezistenta materialelor, Studiul materialelor

Numele si tipul institutiei de invatamant:

 • Infoeducatia
 • CNFPIPT Bucuresti
 • CCD Galati
 • Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi
 • Universitatea Politehnica Bucuresti
 • Facultatea de mecanica - Institutul Politehnic "Traian Vuia" Timisoara

 

Aptitudini si competente personale

 • Gandire pozitiva si constructiva, deschisa, flexibila, disponibilitate program de lucru prelungit, spirit de echipa, ambitioasa, tenace si comunicativa, bun organizator

Limba materna: romana

Competente si abilitati sociale: comunicare, lucrul in echipa

Competente si aptitudine organizatorice:

Am coordonat urmatoarele proiecte:

 • Programul PHARE 2001 - Coeziune economica si sociala in care a fost admisa unitatea pe o conduc in anul 2003
 • Programul Copiii nostri - Factorii de decizie de maine in parteneriat cu ONG "Prietenii Pamantului", ate licee din Galati si Lovech, Bulgaria
 • Proiectul Verdele, esenta vietii in parteneriat cu Fundatia Romana Casa Scoalelor, Scola Elena Cuza si Eu-Ro-Consult, ca parte componenta a proiectului Tinerilor le pasa de viitorul Galatiului, realizat in cadrul programului Intarirea parteneriatelor pentru Dezvoltare Durabila in Galati - fondul pentru micro-proiecte
 • Proiectul English for the world of work in parteneriat cu british Council
 • Programul PHARE 2002 Centrul regional de informare, consiliere profesionala si mediere a muncii ca partener, coordonator fiind Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica Galati

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: utilizarea suitei Microsoft Office, curs de operare PC

Permis de conducere: NU

Syndicate content