Puncte tari

 • 2002 - proiect PHARE cu finantare europeana
 • 2004 - proiect "Centrul Regional de informare, consiliere profesionala si mediere a muncii" cu finantare europeana
 • 2008 - programul "Invatare pe tot parcursul vietii" Leonardo DaVinci - specialisti in educatie si formare profesionala
 • Implementarea sistemului de asigurare a calitatii
 • Cadre didactice cu pregatire foarte buna
 • Invatarea limbilor engleza si franceza in sine, dar si ca intrument pentru largirea orizontului cultural
 • Dezvoltarea aptitudinilor de operare si programare pe calculator
 • Posibilitatea integrarii absolventilor pe piata muncii
 • Retea de calculatoare cu conectare la Internet
 • Pregatirea practica realizata in atelierele si laboratoarele proprii, dotate cu echipamente la standarde europene
 • Acreditare pentru formarea adultilor ca sudor, lacatus constructii navale, operatori PC, inspector resurse umane, manager de proiect
 • Scoala de maistri
 • Posibilitatea de a opta pentru orice forma de invatamant superior si orice specialitate in functie de nivelul de cunostinte si aptitudinile fiecarui absolvent
 • Cadre didactice titulare calificate 37 (grade/nr: dr./1, I /32, II /4) cu experienţă  care au participat la cursuri de formare și programe europene: Leornardo, POSDRU, Erasmus+ 
 • 5 autori de curriculum, standarde de pregătire profesională şi auxiliare curriculare pentru liceu tehnologic  domeniile mecanică, electric, matematică (Anastasiu N., Dragan C., Onisor M., Vetrov C,  Tudor S.,)
 • 19 formatori locali şi naţionali, 2 profesori metodişti ( Anastasiu N., Moise V., Rusu P., Marinovici V., Blându C., Stan M., Eftimie S, Drăgan C., Onişor M., Gogoncea E., Gogoncea C.,  Vetrov C., Tudor S., Darie F., Bîndar L., Marat C., Leon V., Lazar A., Rotaru B. - Stan Maria, Leon Victor )
 • 8 cadre didactice licentiate într-o nouǎ specializare, (Onişor M, Oanca C., Lazar A., Stan M.,  Nedelcu E.,  Alexa L, Blându C,  Drăgan C.) 9 cadre didactice absolvente de cursuri postuniversitare, 18 de cadre didactice absolvente de masterat (Onişor M.,Donose G., Iosif L., Stan M., Ionescu S., Mosolea M., Oanca C., Leon V., Eftimie S.) 16 de cadre didactice absolvente de masterat (Atanasiu L., Berechet I., Donose G., Iordachita G., Iosif L., Marinovici V., Stan M., Gogoncea G., Dima Cristina, Zanet R., Vetrov C., Bîndar L., Gogoncea E., Marat C., Dragan Crina, Oanca Carmen)
 • 16 cadre didactice absolvente ale  cursurilor  de formare profesională şi tehnică pe platforme mecatronice FLEXFORM (Rusu P., Oancă C., Stan M., Blându C., Lazăr A., Bîndar L., Manolache I., Janoşi O., Anastasiu N., Eftimie S., Drăgan C., Vetrov C., Spinescu M., Onisor M., Gogoncea E., Gogoncea G.)
 • 9 membri ai Corpului Național de Experți în management educațional (Onisor  M., Leon  V., Stan    M., Eftimie   S., Vetrov  C., Rusu  P., Gogoncea  G., Tudor  Silvia S.,  Blându  C.)
 • 6 cadre didactice  autori de  programe CDL (Blându C., Lazar A., Manolache I., Anastasiu N., Ionescu S., Oanca C., Marinovici V.)
 • 1 cadru didactic expert colaborator extern   ARACIP (Anastasiu N.)
 • 7 cadre didactice abilitate pentru domeniul Securităţii şi sănătăţii muncii (Eftimie S., Onişor M., Leon V., Blîndu C., Dima C., Atanasiu L., Busuioc G.)
 • 6 cadre didactice care au întocmit dosare pentru participarea la licitatii în vederea desfasurarii cursurilor de formare adulti (Blându C., Lazar A., Anastasiu N., Stan M., Vetrov C., Dima Cr)
 • Sustinerea de inspectii finale/curente in vederea obtinerii gradului didactic I/ gradul II (Ghionea D, Ionescu S., Busuioc G., Atanasiu L.) 
 • Personal didactic auxiliar cu studii superioare (Rus V., Scânteie D., Lefter C., Raţă F., Costea C., Costea L.)
 • Laboratoare şi cabinete  de specialitate amenajate şi dotate prin programul PHARE-VET 9405, PHARE-TVET 080301  
 • Spaţii de învăţământ moderne, cămin, cantină, sală şi terenuri de sport, bibliotecă, bibliotecă în limba engleză, cabinet medical (medic şi asistentă) 
 • Dotarea cu tehnică modernă (laboratoare de informatică  conectate la internet, laptop-uri şi videoproiectoare) 
 • Cabinet şi personal abilitat pentru efectuarea  activităţilor  de consiliere  şi orientare şcolară  a elevilor 
 • Sistem  de supraveghere video pentru securizarea colegiului (școală, cămin internat elevi, curtea școlii)
 • Existența Asociației “Părinți-elevi-profesori RADU NEGRU” – Galați 
 • Formarea profesională a adulţilor pentru: Sudori, Lăcătuş construcţii navale, Operator Calculator Electronic şi reţele, Inspector resurse umane, Inspector de specialitate protecţia muncii, Inspector resurse umane, Manager proiecte
 • Sprijin pentru elevii proveniți din medii sociale defavorizate prin programe guvernamentale ‘’Bani de liceu”  27, ‘’Bursa profesională’’, ’’Bursă socială’’ 5, ’’Bursă de boală’’ 3 și ajutor social din partea școlii 7 elevi  (gratuitate cazare, cartelă redusă cu 50% - 6lei)
 • Activităţi extracurriculare, programe educative, competiții, comcursuri, simpozioane       
 • Existența site-ul școlii www.radu-negru.ro