Rose

Ne gasiti si pe facebook la adresa:
https://www.facebook.com/ROSECTRN/

"POTENȚIAL, OPORTUNITATE, TENACITATE LA C.T. RADU NEGRU"
Acronim: POT la C.T. Radu Negru

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R I/146 din 27.06.2017, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Colegiul Tehnic ,,Radu Negru" Galați a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 686 326,25 pentru implementarea subproiectului "Potențial, oportunitate, tenacitate la C.T.Radu Negru" - POT la C.T. Radu Negru.

Obiectivul general al proiectului:

Creşterea şanselor de reuşită şcolară a elevilor din învăţământului liceal prin
îmbunătăţirea serviciilor educaţionale facilitând tranziţia către învaţământul terţiar.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Implicarea a 250 de elevi, anual,în implementarea unui program de activităţi extrașcolare în scopul scăderii ratei de părăsire timpurie a şcolii cu 3% în fiecare an şcolar,în perioada 2017 – 2021.

OS2. Ameliorarea climatului educaţional prin utilizarea învăţării formale şi non-formale pentru îmbunătăţirea procentului de promovare a 250 de elevi anual, cu cel puţin 3% la sfârşit de an şcolar, in intervalul anilor 2017 – 2021.

OS3. Diversificarea ofertei curriculare prin planuri remediale, de consiliere şi de sprijin pentru 250 de elevi, anual, în vederea creşterii ratei de promovare la examenul de bacalaureat cu minim 10% în perioada 2017 – 2021.

Denumire fisierDimensiune
Invitatie de participare iunie71.41 KB
Specificatii tehnice iunie26.8 KB
Descriere proiect ROSE la C T Radu Negru227.79 KB
Formular de date31.54 KB
Invitatie de participare59.12 KB
Termeni de referinta90.87 KB
Invitatie315.28 KB
Invitatie de participare-CT RADU-NEGRU GALATI147.84 KB
Cerere de oferta pachet alimentar65.58 KB
Cerere de oferta transport69.2 KB
Cerere de oferta45.91 KB
Invitatie de participare35.85 KB
Invitatie de participare (2)53.31 KB
Termeni de referinta68.52 KB
FORMULAR DE DATE CONSILIERI19.81 KB
Excursie 1 zi73.58 KB
Excursie 2 zile76.1 KB
Tablete baterii externe camere94.05 KB
Echipamente IT122.93 KB
Mobilier scolar78.04 KB